30 105 XII
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 5
AMENDEMENT VAN HET LID CRONE C.S.

Ontvangen 30 juni 2005

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat, kolom 2, wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 19 Bijdrage aan Infrastructuurfonds en BDU worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 150 000 (x € 1 000).

Toelichting

Kamerbreed leeft de wens om zo snel mogelijk het schoolgeld voor 16/17-jarigen af te schaffen.

Daarvoor dient uiterlijk in de begroting 2007 structureel ruimte te worden gemaakt. Halvering van het schoolgeld in 2005 is uitvoeringstechnisch problematisch en leidt tot hoge administratieve lasten.

Ruimte voor volledige afschaffing in 2005 en in 2006 kan worden gevonden door toepassing van de zogenaamde FES-brug, waardoor een deel van de extra inkomsten van het FES worden overgeheveld naar de begroting van Verkeer en Waterstaat. De daar vrijvallende ruimte kan worden gebruikt om het verlies aan inkomsten bij Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te compenseren.

Crone

Vendrik

Kant

Naar boven