29 979 (R 1781)
Wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk als gevolg van de spaarrenterichtlijn

nr. 11
NADER VERSLAG

Vastgesteld 22 april 2005

De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel.

Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit nader verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

De leden van de CDA-fractie danken de regering voor de informatie verschaft in de nota naar aanleiding van het verslag. Toch willen deze leden nog graag opheldering op een enkel punt.

In de nota naar aanleiding van het verslag wordt weergegeven dat artikel 13a Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) geen heffingsrecht creëert en dat dit artikel slechts een verplichting oplegt aan de Nederlandse Antillen om via eigen wetgeving ervoor te zorgen dat een bronheffing wordt ingehouden. Deze leden vragen zich af of in het geval dat de Nederlandse Antillen dergelijke wetgeving achterwege zouden laten, het heffingsrecht rechtstreeks op genoemd artikel 13a gebaseerd kan worden.

Verder willen deze leden weten wat de consequenties zijn als sommige verdragen met de diverse landen, geassocieerde of afhankelijke gebieden niet vóór 1 juli 2005 geratificeerd zijn.

Betekent dit dan dat de datum van 1 juli 2005 verschoven moet worden.

Deze leden vragen tevens om een antwoord op de in het verslag gestelde vraag over verschuiving richting dividendstromen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,

Tichelaar

De adjunct-griffier van de commissie,

Vente


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Van der Vlies (SGP), Crone (PVDA), Bakker (D66), Hofstra (VVD), De Haan (CDA), Bussemaker (PVDA), Vendrik (GL), Halsema (GL), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), ondervoorzitter, Smits (PVDA), De Pater-van der Meer (CDA), Van As (LPF), Tichelaar (PVDA), voorzitter, Koopmans (CDA), Gerkens (SP), Van Vroonhoven-Kok (CDA), Varela (LPF), De Nerée tot Babberich (CDA), Koomen (CDA), Fierens (PVDA), Aptroot (VVD), Smeets (PVDA), Heemskerk (PVDA), Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD), Van Egerschot (VVD).

Plv. leden: Rouvoet (CU), Koenders (PVDA), Dittrich (D66), Balemans (VVD), Kortenhorst (CDA), vacature (algemeen), Duyvendak (GL), Van Gent (GL), De Ruiter (SP), Snijder-Hazelhoff (VVD), Atsma (CDA), Dijsselbloem (PVDA), Omtzigt (CDA), Eerdmans (LPF), Noorman-den Uyl (PVDA), Mosterd (CDA), Van Bommel (SP), De Vries (CDA), Hermans (LPF), Mastwijk (CDA), Rambocus (CDA), Stuurman (PVDA), Luchtenveld (VVD), Blom (PVDA), Douma (PVDA), De Vries (VVD), Van Beek (VVD).

Naar boven