29 727
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met wijziging van de taken en de werkwijze van de Raad voor werk en inkomen

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 22 september 2004

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 83d, tweede lid, de zinsnede «inwerkingtreding van artikel van artikel I» vervangen door: inwerkingtreding van artikel I.

Naar boven