29 218
Wijziging en aanvulling van de Wet op de identificatieplicht, het Wetboek van Strafrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de Politiewet 1993 en enige andere wetten in verband met de invoering van een identificatieplicht van burgers ten opzichte van ambtenaren van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak en van toezichthouders (Wet op de uitgebreide identificatieplicht)

nr. 16
MOTIE VAN HET LID WOLFSEN

Voorgesteld 10 december 2003

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de kosten van een identiteitskaart € 28,73 bedragen;

overwegende, het feit dat verwacht wordt dat 268 000 personen van 65 jaar en ouder een dergelijke kaart moeten aanschaffen en 440 000 personen in de leeftijdscategorie 14 tot 65 jaar;

van mening, dat bij het invoeren van de uitgebreide identificatieplicht de kosten hiervan voor burgers zoveel mogelijk beperkt dienen te blijven, in het bijzonder voor minder draagkrachtigen zoals mensen met AOW en minderjarigen;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de Nederlandse identiteitskaart gratis wordt verstrekt aan minderjarigen en eenmalig aan iedere Nederlander ouder dan 65 jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wolfsen

Naar boven