27 455
Nationaal Verkeers- en Vervoersplan

nr. 17
MOTIE VAN HET LID HOFSTRA

Voorgesteld in het Nota-overleg van 19 november 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat, ook in Europa, onvoldoende duidelijkheid bestaat over een doorberekening van de externe maatschappelijke kosten en de heffingen voor de diverse vervoerwijzen;

verzoekt de regering zolang de bedoelde duidelijkheid er niet is, zowel bij de Nederlandse kilometerheffing als bij de Duitse voorstellen voor een vrachtwagenkilometerheffing nadrukkelijk uit te gaan van een budgetneutrale omzetting voor het vrachtverkeer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hofstra

Naar boven