27 455
Nationaal Verkeers- en Vervoersplan

nr. 14
MOTIE VAN HET LID VAN GIJZEL

Voorgesteld in het Nota-overleg van 19 november 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de binnenstedelijke mobiliteit een belangrijke schakel is in de totale mobiliteit;

dringt er bij de minister op aan dat er meer beleid komt ten opzichte van het openbaar vervoer en het stimuleren van het gebruik van de fiets in binnenstedelijke gebieden en te komen met een nota van wijziging,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gijzel

Naar boven