27 455
Nationaal Verkeers- en Vervoersplan

nr. 13
MOTIE VAN HET LID VAN GIJZEL

Voorgesteld in het Nota-overleg van 19 november 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kind het de afgelopen jaren op de straten in steden heeft verloren van de auto en er aan de positie van het kind in het NVVP geen garantie worden gegeven;

dringt er bij de minister op aan dat in het PKB (deel C) paragraaf 2.3.1 pagina 8 de volgende tekst wordt opgenomen:

«Het Rijk zal in overleg met decentrale overheden in de Regionale Verkeer- en vervoersplannen experimenten vastleggen met het kindlint. Deze zullen worden geëvalueerd en bij succes op de beleidsagenda worden gezet.»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gijzel

Naar boven