27 038
Wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de instelling van een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen (Instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen)

nr. 4
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 maart 2000

Hierbij zend ik u ter informatie afschrift van de briefwisseling tussen de Algemene Rekenkamer en mij inzake het bij koninklijke boodschap van 8 maart 2000 bij uw Kamer ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de instelling van een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen (Instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen)1. Deze briefwisseling vond plaats in het kader van artikel 63 van de Comptabiliteitswet.

Afschrift van deze brief zond ik heden aan de Algemene Rekenkamer.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

Naar boven