26 852
Wijziging van enkele belastingwetten (technische aanpassingen)

nr. 7
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 17 november 1999

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel I, onderdeel F, wordt punt 2 vervangen door:

2. In het dertiende lid, onderdeel a, wordt «Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten» vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Naar boven