26 722
Verbetering van een aantal wetten (Veegwet SZW 1999)

nr. 8
AMENDEMENT VAN HET LID WILDERS C.S.

Ontvangen 9 november 1999

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 2 wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen datum» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

II

In artikel 3, onderdeel A, wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen datum» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

III

In artikel 4, onderdeel A, wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen datum» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

IV

In artikel 5, onderdeel A, wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen datum» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

V

Artikel 8, onderdeel B, wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen datum» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

VI

In artikel 9 wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen datum» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

VII

In artikel 10 wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen datum» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

VIII

In artikel 11, onderdeel H, wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen datum» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

IX

In artikel 12, onderdeel C, wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen datum» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

X

In artikel 18, onderdeel H, wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen datum» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

XI

In artikel 19, onderdeel E, wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen datum» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

XII

In artikel 21, onderdeel A, wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen datum» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

Toelichting

In het wetsvoorstel wordt voor een aantal socialeverzekeringswetten bepaald dat het Besluit beslistermijnen sociale verzekeringswetten vervalt met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dit amendement strekt ertoe de vervaldatum voor alle in het wetsvoorstel genoemde wetten te bepalen op 1 januari 2001.

Wilders

Smits

Schimmel

Naar boven