26 722
Verbetering van een aantal wetten (Veegwet SZW 1999)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 22 september 1999

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

Artikel 22 Citeertitel wordt vervangen door: Artikel 23 Citeertitel.

Naar boven