26 519
Wijziging van artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht

nr. 4
BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 24 juni 1999

Bijgaand doe ik U toekomen de adviezen die de Nederlandse Orde van Advocaten, het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak hebben uitgebracht over het concept-wetsvoorstel tot wijziging van artikel 141 Wetboek van Strafrecht.1 Inmiddels is dit wetsvoorstel bij U ingediend (Kamerstukken II, 1998–1999, 26 519).

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

Naar boven