26 287
Wijziging Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 2 december 1998

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In de considerans wordt na «kamerstukken II 1997/98,» ingevoegd: 25 856,.

Naar boven