26 100
Rechtmatigheidsonderzoek 1997

nr. 1
BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 30 juni 1998

Hierbij zenden wij u de rapporten bij de financiële verantwoording 1997 van het Rijk, de ministeries, het Huis der Koningin, de Hoge Colleges van Staat en het Kabinet der Koningin, het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, de Nationale Schuld en de fondsen. De rapporten worden voorafgegaan door een Algemeen Gedeelte. De stukken zonden wij in dezelfde vorm aan Hare Majesteit de Koningin, aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de ministers en de staatssecretarissen.

In het kader van de versnelling van de verantwoordingsprocedure zijn de rapporten in fasen door ons vastgesteld. De vaststellingsdata zijn als volgt:

op 14 mei 1998:

– Huis der Koningin, Algemene Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport

op 4 juni 1998:

– Justitie

op 11 juni 1998:

– Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Provinciefonds, Fonds Economische Structuurversterking;

op 18 juni 1998:

– Verkeer en Waterstaat, Infrastructuurfonds;

op 23 juni 1998:

– Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin, Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, Buitenlandse Zaken, Nationale Schuld, Financiën, Defensie, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Landbouw-Egalisatiefonds, Gemeentefonds, Spaarfonds AOW, Rijk.

Vanaf het jaar 2000 zullen alle rapporten op de derde woensdag van mei gaan verschijnen.

Algemene Rekenkamer

mr. H.E. Koning,

president

mr.dr. T.A.M. Witteveen,

secretaris

Naar boven