25 961
Aanpassing van wetgeving aan de wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke personen (Tweede invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 11 mei 1998

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In de artikelen X en XI wordt «Kamerstukken» telkens vervangen door: kamerstukken.

Naar boven