24 770
Invoering van en aanpassing van wetgeving aan de Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst) (Invoeringswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 12 juli 1996

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In hoofdstuk I, artikel 1, onderdeel A, wordt in punt 4 «631 lid 3 onder c» vervangen door: 631, lid 3, onder c,.

II

In hoofdstuk I, artikel 3, wordt in onderdeel D «678 lid 2» vervangen door: 678, lid 2,.

III

In hoofdstuk I, artikel 3, wordt in onderdeel D «685 lid 2» vervangen door: 685, lid 2,.

IV

In hoofdstuk I, artikel 3, onderdeel F, wordt in artikel 414, zesde, zevende, achtste en negende lid telkens «641 lid 3» vervangen door: 641, lid 3,.

V

In hoofdstuk I, artikel 3, wordt in onderdeel H «677 lid 1» vervangen door: 677, lid 1,.

VI

In hoofdstuk I, artikel 3, wordt in onderdeel K na «677» een komma geplaatst

VII

In hoofdstuk I, artikel 3, wordt in onderdeel L «678 lid 2» vervangen door: 678, lid 2,.

VIII

In hoofdstuk I, artikel 3, wordt in onderdeel M «679 lid 2» vervangen door: 679, lid 2,.

IX

In hoofdstuk I, artikel 3, wordt in onderdeel N «680 lid 1» vervangen door: 680, lid 1,.

X

In hoofdstuk I, artikel 3, wordt in onderdeel O, «685 lid 2» vervangen door: 685, lid 2,.

XI

In hoofdstuk IV, artikel 15, wordt in onderdeel B «In de laatste» vervangen door: De laatste.

Naar boven