24 669
Een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en een aanpassing van de Wet afbreking zwangerschap aan de gewijzigde wetgeving met betrekking tot accountants

nr. 7
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 maart 1997

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift vervalt de zinsnede: «en een aanpassing van de Wet afbreking zwangerschap aan de gewijzigde wetgeving met betrekking tot accountants».

B

In de beweegreden vervalt de zinsnede: «, terwijl de Wet afbreking zwangerschap aanpassing behoeft aan de gewijzigde wetgeving inzake accountants».

C

Artikel II vervalt onder vernummering van Artikel III tot Artikel II.

Toelichting

In aansluiting op de brief van de Minister-President van 3 februari 1997, Nr. 97M000299 geven wij er de voorkeur aan de wijziging die in artikel II van het wetsvoorstel is neergelegd en die de aanpassing van de Wet afbreking zwangerschap aan de gewijzigde wetgeving met betrekking tot accountants betreft, onder te brengen in de in die brief vermelde algemene Reparatiewet 1997.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven