24 616
Instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het openbaar bestuur (Wet op de Raad voor het openbaar bestuur)

nr. 8
MOTIE VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL C.S.

Voorgesteld 5 september 1996

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterend, dat de huidige Kiesraad een adviesbevoegdheid heeft die mede geworteld is in deskundigheid als centraal stembureau voor de parlementsverkiezingen;

overwegend, dat na oprichting van de ROB de Kiesraad gezien zijn functie als centraal stembureau zal blijven bestaan;

overwegend, dat de taakopdracht van de ROB vooral gelegen is in het strategisch lange termijn-beleid en daardoor verschillend is van het adviesrecht van de Kiesraad dat betrekking heeft op het kiesrecht, de uitvoering, de interpretatie van bepalingen en technische aspecten;

spreekt uit, dat de adviesfunctie van de Kiesraad gehandhaafd dient te worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Noorman-den Uyl

Schutte

Koekkoek

Naar boven