24 614
Wijziging van bepalingen van verschillende wetten in verband met de erkenning van de vrijheid van levensovertuiging als grondrecht

nr. 12
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 13 december 1996

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel XVI komt het eerste onderdeel van de wijzigingen van de Monumentenwet 1988 te luiden:

1. In artikel 1, onderdeel e, wordt de zinsnede «kerkelijke gemeente of parochie of van een kerkelijke instelling en welke uitsluitend of voor een overwegend deel worden gebruikt voor de uitoefening van de eredienst» vervangen door: een zelfstandig onderdeel daarvan, of van een genootschap op geestelijke grondslag en welke uitsluitend of voor een overwegend deel worden gebruikt voor het gezamenlijk belijden van de godsdienst of de levensovertuiging.

Toelichting

De redactie van het in artikel XVI opgenomen voorstel tot wijziging van artikel 1 van de Monumentenwet 1988 is in overeenstemming gebracht met artikel 3, tweede lid, van de Wet openbare manifestaties.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Naar boven