24 172
Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op belastingen van rechtsverkeer en enkele andere belastingwetten in verband met de bestrijding van constructies met betrekking tot onroerende zaken

nr. 16
DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 18 september 1995

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel III wordt onderdeel G.2, vervangen door:

G.2. in het eerste lid wordt onderdeel g vervangen door:

g. krachtens verdeling van een gemeenschap tussen samenwoners, voor zover de gemeenschap waarin de ene is gerechtigd voor ten minste 40 percent en de andere voor ten hoogste 60 percent, is ontstaan door een gezamenlijke verkrijging en de toedeling geschiedt aan een van de verkrijgers of iemand die als rechtverkrijgende onder algemene titel van een verkrijger in het toegedeelde goed was gerechtigd;.

Toelichting

De wijziging strekt ertoe om de vrijstelling ook van toepassing te doen zijn indien twee samenwoners in een andere verhouding dan 50–50 zijn gerechtigd in de gezamenlijk verkregen onroerende zaak.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Naar boven