23 983
Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met de afschaffing van de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving, en het stellen van een dwingende termijn aan advisering (afschaffing adviesverplichtingen)

nr. 7
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 3 maart 1995

In de nota van wijziging (stuk nr. 6) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In het in onderdeel K opgenomen artikel 11a wordt «Indien het wetsvoorstel tot herinrichting van de Algemene Bijstandswet tot wet wordt verheven,» vervangen door: Indien het bij koninklijke boodschap van 12 maart 1992 ingediende voorstel van wet tot herinrichting van de Algemene Bijstandswet (Kamerstukken II 1991/92, 22 545) tot wet wordt wordt verheven,.

II

In het in onderdeel L opgenomen artikel 11b wordt «Indien het wetsvoorstel tot Invoering van de herinrichting van de Algemene Bijstandswet tot wet wordt verheven,» vervangen door: Indien het bij koninklijke boodschap van 25 mei 1992 ingediende voorstel van wet tot Invoering van de herinrichting van de Algemene Bijstandswet (Kamerstukken II 1991/92, 22 614) tot wet wordt wordt verheven,.

Naar boven