23 983
Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met de afschaffing van de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving, en het stellen van een dwingende termijn aan advisering (afschaffing adviesverplichtingen)

nr. 11
TWEEDE NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 20 maart 1995

In de nota van wijziging (stuk nr. 6) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In onderdeel C wordt «artikel 27 wordt steeds» vervangen door: artikel 27 vervalt steeds

Naar boven