23 855
Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Koophandel en enkele andere wetten

nr. 10
DERDE NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 10 maart 1995

In het gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 8) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel II, onderdeel A, wordt in artikel 40, tweede lid, tweede zin, na «inverzekeringstelling» ingevoegd: in

Naar boven