23 530
Verdragen in voorbereiding

nr. 10
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 29 december 1994

Ter voldoening aan artikel 1 van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen doe ik U, mede namens mijn ambtgenoten, hierbij toekomen de lijst van in voorbereiding zijnde verdragen, met als peildatum 15 december 1994.

Op de lijst vindt U een aantal ontwerp-verdragen dat vergeleken met de vorige lijst van 15 september jongstleden (Kamerstukken II 1994/95, 23 530, nr. 8) nieuw op de lijst staat. Met betrekking tot deze ontwerp-verdragen is gemakshalve een apart overzicht gemaakt, dat U hierbij als bijlage 1 aantreft.

De regering acht de met een sterretje aangegeven ontwerp-verdragen onder de nummers 9, 15, 17, 234, 235, 239, 240, 241, 242, 243, 318 en 325 politiek belangrijk. Met uitzondering van het ontwerp-verdrag onder nummer 15, dat voor het eerst op de lijst staat, stonden de ontwerp-verdragen onder de overige nummers ook op de vorige lijst als politiek belangrijk aangemerkt.

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.,

W. Kok

BIJLAGE 1

Overzicht van ontwerp-verdragen die vergeleken met de lijst van 15 september 1994 (Kamerstukken II 1994/95, 23 530, nr. 8) nieuw op de lijst van 15 december 1994 staan

Nr.Naam ontwerp-verdrag
6Aanpassing Overeenkomst tot instelling van het Internationale Fonds voor Agrarische Ontwikkeling
13Uitbreiding toepasselijkheid van Europees Verdrag betreffende uitlevering tot een elftal Britse overzeese gebiedsdelen, met het Verenigd Koninkrijk Herziening Protocol II bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking hebben (in het kader van de Verenigde Naties)
39, 40Verdragen inzake tewerkstelling gezinsleden diplomatiek en consulair personeel met resp. Chili en Hongarije
52Verdrag tussen de Partijen van het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de beveiliging van informatie (In het kader van de NAVO)
81Uitvoeringsverdrag met Bangladesh inzake project m.b.t. landbouw
88Uitvoeringsverdrag met Burkina Faso inzake project m.b.t. versterking emancipatie
92Uitvoeringsverdrag met Egypte inzake project m.b.t. waterbeheersing
93Uitvoeringsverdrag met Ethiopië inzake project m.b.t. AIDS-onderzoek
97, 98Uitvoeringsverdragen met Kenia inzake projecten m.b.t. irrigatie en landbouw
106Uitvoeringsverdrag met Pakistan inzake project m.b.t. onderwijs
202Wijzigingsprotocol bij verdrag tot vermijden van dubbele belasting m.b.t. belasting naar inkomen en vermogen met Oostenrijk
208Verdrag tot vermijden van dubbele belasting van inkomsten en winsten uit internationale scheep- en luchtvaart met Bolivia
224Verdrag inzake bescherming financiële belangen van de Gemeenschap (in het kader van de EU)
246, 247Verdragen inzake overbrenging gevonniste personen met resp. Colombia en Venezuela
255Verdrag inzake overlappende visbestanden (in het kader van de Verenigde Naties)
286, 292Luchtvaartverdragen met resp. Ethiopië en Panama
300Aanpassing bijlage bij luchtvaartverdrag met Japan
306, 307Aanpassing luchtvaartverdragen en bijlage met resp. Libanon en Maleisië
320, 321Verdragen inzake de zeegrens met resp. België en Duitsland
326Wegvervoerverdrag met Macedonië

BIJLAGE 2 OVERZICHT VERDRAGEN IN VOORBEREIDING VAN 15 DECEMBER 1994; * = POLITIEK BELANGRIJK

Nr.Onderwerp verdragLand/organisatie
BINNENLANDSE ZAKEN 
   
1Aanvullend Protocol bij de Europese kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteitenRaad van Europa
2Kaderverdrag inzake bescherming minderhedenRaad van Europa
3Protocol bij EVRM inzake bescherming van minderhedenRaad van Europa
4Kostenregeling bijstand bij rampenDuitsland
   
BUITENLANDSE ZAKEN 
   
5Aanpassing Oorlogsgravenovereenkomst in verband met Duitse eenwordingDuitsland
6Aanpassing Overeenkomst tot instelling van het Internationale Fonds voor Agrarische OntwikkelingInternationaal Fonds voor Agrarische Ontwikkeling
7Aanpassing Statuut Raad van Europa in verband met toetreding nieuwe Europese ledenRaad van Europa
8Briefwisseling tot wijziging van de briefwisseling inzake privileges en immuniteiten van NATO AEW&C Programme Management AgencyNAVO
*9Eigen middelenbesluitEG
10Onteigening landbouwgrondenMarokko
11Herziening Bijlage I bij Eerste Aanvullend Protocol Rode Kruis-verdragIntern. Comité van het Rode Kruis
12Lomé IV Mid Term Review/Financieel ProtocolEU
13Uitbreiding toepasselijkheid van Europees Verdrag betreffende uitlevering tot een elftal Britse overzeese gebiedsdelenVerenigd Koninkrijk
14Facultatief Protocol bij het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffingVerenigde Naties
*15Herziening Protocol II bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebbenVerenigde Naties
16Culturele samenwerkingRusland
*17Culturele samenwerkingVlaanderen
18/28Notawisseling inzake voorlopige status uitgezonden personeel Europol Drugseenheid (EDE) met resp.België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk
29Ontwerp-Statuut voor een Internationaal Hof tegen misdadenVerenigde Naties
30/35Partnerschapsakkoorden EG en lidstaten met resp.Israël, Kazachstan, Kyrgystan, Marokko, Tunesië, Wit-Rusland
36/47Verdragen inzake tewerkstelling gezinsleden diplomatiek en consulair personeel met resp.Argentinië, Australië, Brazilië, Chili, Hongarije, India, Indonesië, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Polen, Roemenië, Venezuela
48VeiligheidsverdragWEU
49Verdrag inzake stopzetting kernproevenVerenigde Naties
50Wijziging zetelverdrag Internationale Dienst voor nationaal landbouwkundig onderzoekISNAR
51Verdrag inzake zetel voor de Organisatie voor het verbod van Chemische WapensOPCW
52Verdrag tussen de Partijen van het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de beveiliging van informatieNAVO
53Economisch grensverkeer ten behoeve van de Nederlandse AntillenVenezuela
54Handelsovereenkomst ten behoeve van de Nederlandse AntillenColombia
55/57Luchtvaartverdrag ten behoeve van de Nederlandse Antillen met resp.Suriname, Trinidad en Tobago, Verenigde Staten
58Visumafschaffing ten behoeve van de Nederlandse AntillenBarbados
59/61Luchtvaartverdrag ten behoeve van Aruba met resp.Brazilië, Trinidad en Tobago, Venezuela
62/66Bevordering en wederzijdse bescherming investeringen ten behoeve van de Nederlandse Antillen en Aruba met resp.Duitsland, Italië, Oostenrijk, Verenigde Staten, Zwitserland
67Luchtvaartverdrag ten behoeve van de Nederlandse Antillen en ArubaJamaica
68Samenwerking bij olieverontreiniging ten behoeve van de Nederlandse Antillen en ArubaVenezuela
69Verdrag tot vermijden van dubbele belasting m.b.t. belasting naar inkomen en vermogen ten behoeve van de Nederlandse Antillen en ArubaOostenrijk
   
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 
   
 Projectverdragen zonder raamverdrag met betrekking tot 
70/71Armoedebestrijding, onderwijsde Filipijnen
   
 Raamverdragen 
72/75Raamverdragen inzake technische samenwerking met resp.Guinee Bissau, Kameroen, Niger, Uganda
76SNV-raamverdrag inzake technische samenwerkingNicaragua
77/78Wijziging raamverdragen inzake technische samenwerking met resp.Burkina Faso, Zambia
79/80Raamverdragen inzake technische samenwerking deskundigen en suppletiedeskundigen met resp.Lesotho, Swaziland
   
 Uitvoeringsverdragen van raamverdragen inzake projecten met betrekking tot 
81/82Landbouw, sanitatieBangladesh
83/84Landbouw (2x)Bolivia
85/88Onderwijs (3x), versterking emancipatieBurkina Faso
89/92Onderzoek, onderwijs, sanitatie, waterbeheersingEgypte
93AIDS-onderzoekEthiopië
94OndernemingsontwikkelingJamaica
95StreekontwikkelingKaapverdië
96/100Faunabeheer, irrigatie, landbouw, sanitatie, streekontwikkelingKenia
101/102Landbouw, onderzoekMali
103/104Onderwijs, visserijNicaragua
105/110Administratie, onderwijs, ontwikkeling human resources, organisatie bijstand, streekontwikkeling, versterking emancipatiePakistan
111GezondheidszorgPeru
112/116Districtenprogramma, gezondheidszorg, streekontwikkeling (2x), watervoorzieningTanzania
 Overige verdragen 
117Verdrag inzake TropenbosGabon
118Wijziging uitvoeringsverdrag inzake TropenbosColombia
119Wijzigingsovereenkomst inzake TropenbosGuyana
   
DEFENSIE  
   
120Notawisseling inzake immuniteiten van Nederlandse landmachtpersoneel, gestationeerd in BahreinBahrein
121Verdrag inzake legering Canadese Inspectieteams in NederlandCanada
   
ECONOMISCHE ZAKEN 
   
122/125Aanpassing verdragen inzake bevordering en wederzijdse bescherming investeringen met resp.Bulgarije, China, Maleisië, Tunesië
126/148Verdragen inzake bevordering en wederzijdse bescherming investeringen met resp.Armenië, Brazilië, Chili, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Gabon, Georgië, India, Kazachstan, Kyrgystan, Mexico, Moldavië, Mongolië, Mozambique, Nicaragua, Oezbekistan, Slovenië, Uganda, Wit-Rusland, Zimbabwe, Zuid-Afrika
149Harmonisatie OctrooirechtWorld Intellectual Property Organization (WIPO)
150Internationale inschrijving van tekeningen en modellenWIPO
151Internationale Natuurrubber overeenkomstVerenigde Naties
152/155Opzegging Benelux Handelsverdrag 1957, in verband met EG-bepalingen met resp.Noorwegen, Oostenrijk, Zweden, Zwitserland
156/158Opzegging Benelux Handelsverdrag 1958, in verband met EG-bepalingen met resp.Israël, Marokko, Tunesië
159Protocol inzake beginselen betreffende het vreedzaam gebruik van nucleaire energie en de veiligheid van nucleaire installaties, alsmede de samenwerking in deze gebiedenEuropean Energy Charter
160ScheepsbouwverdragOESO
161Sectorakkoord voor civiele vliegtuigenWTO
162Multilateraal StaalakkoordWTO
163Verdrag inzake beslechting geschillen op gebied van de intellectuele eigendomWIPO
164Wijziging bilateraalverdrag inzake Handel en Scheepvaart 1912, in verband met EG-bepalingenNoorwegen
165Wijziging eenvormige Beneluxwet op de tekeningen en modellenBenelux
166Wijziging van het Tractaat inzake vriendschap, vestiging en handel van 1875 in verband met EG-bepalingenZwitserland
   
FINANCIËN 
   
167/171Douane bijstand met resp.Estland, Israël, Letland, Litouwen, Verenigde Staten
172Overeenkomst inzake de wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties binnen de interne marktEU
173Tijdelijke invoerInternationale Douaneraad
174Toepassing Informatica voor douanedoeleinden (Douane Informatiesysteem)EU
175Verdrag inzake internationale waarborgpapierenVerenigde Naties
176/189Verdragen tot vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belasting naar inkomen en vermogen met resp.Argentinië, Chili, Ecuador, Estland, IJsland, Kazachstan, Litouwen, Oekraïne, Peru, Portugal, Rusland, Slovenië, Tunesië, Vietnam
190/197Herziening verdragen tot vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belasting naar inkomen en vermogen met resp.Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Roemenië, Spanje, Zwitserland
198/204Wijzigingsprotocol bij verdrag tot vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belasting naar inkomen en vermogen met resp.Israël, Maleisië, Malta, Nieuw-Zeeland, Oostenrijk, Slowakije, Tsjechië
205/206Verdragen tot vermijden van dubbele belasting van inkomsten en winsten uit internationaal luchtvervoer met resp.Bahrein, Qatar
207Wijzigingsprotocol bij verdrag tot vermijden van dubbele belasting van inkomen en winsten uit internationaal luchtvervoerOman
208/219Verdragen tot vermijden van dubbele belasting van inkomsten en winsten uit internationale scheep- en luchtvaartBolivia, Colombia, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Ethiopië, Ghana, Guatemala, Hong Kong, Ivoorkust, Jamaica, Jemen
220Verdrag tot vermijden van dubbele successiebelastingFrankrijk
221Wijzigingsprotocol bij verdrag tot vermijden van dubbele successiebelastingVerenigd Koninkrijk
   
JUSTITIE  
   
222Aanvullend verdrag inzake schadevergoeding kernschadeInternationale Organisatie voor Atoomenergie
223Bestrijding verdovende middelenColombia
224Verdrag inzake bescherming financiële belangen van de GemeenschapEU
225Europees verdrag inzake nationaliteit en militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteitRaad van Europa
226Verdrag inzake aansprakelijkheid vervoer van gevaarlijke stoffen over zeeIMO
227FaillissementsverdragEU
228Internationale bescherming gestolen of illegaal geëxporteerde cultuurgoederenUnidroit
229MilieucriminaliteitRaad van Europa
230Multilateraal jurisdictie- en executieverdragHaagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht
231Herziening verdrag betreffende de bevoegdheid autoriteiten en toepasselijke wet inzake bescherming minderjarigen (+ uitbreiding tot meerderjarigen)Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht
232Wijziging van het verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingenIMO
233Verdrag inzake de codering van de akten van de burgerlijke standCommission Intern. de l'etat Civil
*234Verdrag inzake terug- en overname van de Beneluxlanden metSlowakije
*235Verdrag inzake terug- en overname van de Beneluxlanden metTsjechië
236Protocol bij herziene Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunstWIPO
237Protocol bij het verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid van maritieme vorderingenInternationale Maritieme Organisatie (IMO)
238Protocol bij het verdrag van Rome inzake bescherming van uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen en omroeporganisatieWIPO
*239Protocol betreffende de bevoegdheden van het Hof van Justitie van de EG inzake uitlegging en beslechting van geschillen tussen StatenEU/Schengen
*240Parallel-verdrag bij Asielverdrag van DublinEU
*241EUROPOLEU
*242Europees Informatiesysteem (EIS)EU
*243Verdrag inzake de buitengrenzenEU
244Verdrag inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoortenRoemenië
245Verdrag inzake overname van de Beneluxlanden metRoemenië
246/247Verdrag inzake overbrenging gevonniste personen met resp.Colombia, Venezuela
248Uitleverings- en rechtshulpverdragChili
249Protocol bij EVRM inzake rechten van personen die van vrijheid zijn beroofdRaad van Europa
250Verdrag ter uitvoering van artikel 17 van het op 20 december 1988 tot stand gekomen VN-Verdrag tegen sluikhandel in verdovende middelenRaad van Europa
251Wijziging verdrag inzake de rechten van het kind (m.b.t. artikel 43, tweede lid)Verenigde Naties
252Verdrag inzake de rechten van het kindRaad van Europa
   
LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ 
   
253Verdrag inzake behoud trekkende Euro-Afrikaanse watervogelsVerenigde Naties
254Verdrag inzake het bevorderen van de naleving van internationale behoud- en beheermaatregelen door vissersvaartuigen op de volle zeeFAO
255Verdrag inzake overlappende visbestandenVerenigde Naties
   
ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN 
   
256Samenwerking tussen instellingen van hoger beroepsonderwijsDeelstaat Bremen
257/259Wijziging verdragen inzake co-productie films met resp.België, Canada, Frankrijk
   
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 
   
260Benelux-verdrag ter uitvoering van Europees verdrag sociale zekerheidBenelux
261Tweede aanvullend protocol bij het Europees Sociaal Handvest inzake een gezamenlijk klachtensysteemRaad van Europa
262/273Verdragen inzake Sociale Zekerheid met resp.Australië, Duitsland, Israël, Kroatië, Marokko, Nieuw-Zeeland, Quebec, Slovenië, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland
274Verdrag tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid van 18 november 1981 + uitvoeringsverdragKaapverdië
275Verdrag zoals bedoeld in de artikelen 7, 26 en 58 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid + uitvoeringsverdragPortugal
276Wijziging artikel 21 Europees Sociaal Handvest (rapportage)Raad van Europa
   
VERKEER EN WATERSTAAT 
   
277Herziening Londen Conventie '72 (Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen)Verenigde Naties
278Herziening Verdrag eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en wederzijdse erkenning goedkeuring motoruitrustingsstukken en onderdelenVerenigde Naties
279/295Luchtvaartverdragen met resp.Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Brunei, China, Colombia, Dominicaanse Republiek, Ethiopië, Georgië, Kazachstan, Kroatië, Macedonië, Oezbekistan, Panama, Rusland, Turkmenistan, Wit-Rusland
296/304Aanpassing bijlage bij luchtvaartverdrag met resp.Bahrein, Bangladesh, de Filipijnen, India, Japan, Zuid-Korea, Pakistan, Sri Lanka, Thailand
305/310Aanpassing luchtvaartverdragen en bijlage met resp.Cuba, Libanon, Maleisië, Nigeria, Oman, Qatar
311/314Aanpassing luchtvaartverdragenHong Kong, Kenya, Koeweit, Libanon
315Regeling voor de uitgebreide EemsmondingDuitsland
316Wijziging Binnenvaartverdrag, in verband met toetreding tot EUOostenrijk
317Wijziging bijlagen Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zeeIMO
*318Verdeling van het water van de MaasVlaanderen
319Verdrag betreffende normen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst voor personeel op vissersbotenIMO
320/321Verdragen inzake de zeegrens met resp.België, Duitsland
322Verdrag inzake herziening van het ScheldereglementBelgië, Vlaanderen
323Verdrag normen inzake luchtwaardigheidCanada
324Verdrag tot oprichting van de «Joint Aviation Authorities» (verdrag tot het verkrijgen van internationale erkenning voor een door de Europese «Rijksluchtvaartdiensten» gevormde samenwerkingsverband)Europese Rijksluchtvaartdiensten
*325Verruiming vaarweg in de WesterscheldeVlaanderen
326/328Wegvervoerverdragen met resp.Macedonië, Roemenië, Wit-Rusland
329/332Zeescheepvaartverdragen met resp.Zuid-Korea, Letland, Oekraine, Zuid-Afrika
   
VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU 
   
333Protocol bij Verdrag van Bazel inzake aansprakelijkheid en compensatie voor schade voortvloeiend uit grensoverschrijdende beweging gevaarlijk afvalVerenigde Naties
334Wijziging van het Protocol van Montreal met het oog op aanscherping van de beëindiging gebruik van stoffen die de ozonlaag aantastenVerenigde Naties
   
VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT 
   
335Bio-EthiekRaad van Europa
Naar boven