22 408
Wijziging van de artikelen 5 en 9 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede van enige andere artikelen van dit Wetboek

nr. 14
DERDE NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 18 december 1995

In het nader gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 13) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel I, onderdeel B, wordt «geslachtsnaamwijziging» vervangen door: geslachtsnaamswijziging.

Naar boven