30 550 IV
Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2005

B
EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR NEDERLANDS-ANTILLIAANSE EN ARUBAANSE ZAKEN1

Vastgesteld 30 augustus 2006

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissie geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie,

Schuurman

De waarnemend griffier van de commissie,

Janssen


XNoot
1

Samenstelling: Leden: Schuurman (CU) (voorzitter), Van Leeuwen (CDA), Van Heukelum (VVD), Lemstra (CDA), Tan (PvdA) (plv. voorzitter), Platvoet (GL), Linthorst (PvdA), Hessing (LPF), De Graaf (VVD), Klink (CDA), Schouw (D66), Van Raak (SP).

Plv. leden: Van Middelkoop (CU), Woldring (CDA), Dupuis (VVD), Werner (CDA), Middel (PvdA), Pormes (GL), Slagter-Roukema (SP), Biermans (VVD), Doek (CDA), Schuyer (D66).

Naar boven