29 046
Wijziging van enkele wetten op het beleidsterrein van het Ministerie van OCW in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten

B
EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR ONDERWIJS, VOOR WETENSCHAPSBELEID EN HOGER ONDERWIJS EN VOOR CULTUUR

Vastgesteld 9 december 2003

Het onderzoek van dit voorstel heeft de commissies geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

1 Samenstelling:

Onderwijs: Schuurman (CU), Schuyer (D66), Dupuis (VVD), Woldring (CDA), Linthorst (PvdA), Broekers-Knol (VVD), Witteman (PvdA), Koekkoek (CDA), Ten Hoeve (OSF), Klink (CDA) (voorzitter) De Rijk (GL) en Van Raak (SP). Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs: Schuurman (CU), Schuyer (D66), Dees (VVD), Woldring (CDA), Dupuis (VVD), Walsma (CDA), Maas-de Brouwer (PvdA), (voorzitter), Essers (CDA), De Rijk (GL), Van Raak (SP) en Putters (PvdA). Cultuur: Van den Broek-Laman Trip (VVD), Woldring (CDA), Tan (PvdA), Van der Lans (GL), Kalsbeek-Schimmelpenninck van der Oije (VVD), Witteman (PvdA), (voorzitter), Nap-Borger (CDA), Doek (CDA), Van Middelkoop (CU), Schouw (D66) en Van Raak (SP).

De voorzitter van de commissie voor Onderwijs,

Klink

De voorzitter van de commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs,

Maas-de Brouwer

De voorzitter van de commissie voor Cultuur,

Witteman

De griffier van de commissie voor Cultuur,

Nieuwenhuizen

Naar boven