25 671
Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Wet overige OCenW-subsidies)

nr. 249a
EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR ONDERWIJS, VOOR WETENSCHAPSBELEID EN HOGER ONDERWIJS EN VOOR CULTUUR1

Vastgesteld 24 februari 1998

Het onderzoek van dit wetsvoorstel heeft de commissies geen aanleiding gegeven tot het maken van opmerkingen.

De voorzitter van de commissie voor Onderwijs,

Jaarsma

De voorzitter van de commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs,

Ginjaar

De voorzitter van de commissie voor Cultuur,

De Boer

De griffier van de commissies voor Onderwijs en voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs,

Hordijk


XNoot
1

Samenstelling: Onderwijs: Grol-Overling (CDA), Jaarsma (PvdA) (voorzitter), Holdijk (SGP), Tuinstra (D66), Veling (GPV), Werner (CDA), Roscam Abbing-Bos (VVD), Schoondergang-Horikx (GL), Hofstede (CDA) De Jager (VVD), Dees (VVD), Linthorst (PvdA),

Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs: Glastra van Loon (D66), Ginjaar (VVD) (voorzitter), Grol-Overling (CDA), Schuurman (RPF), Postma (CDA), Boorsma (CDA), Holdijk (SGP), Lodewijks (VVD), Schoondergang-Horikx (GL), Jurgens (PvdA), Lycklama à Nijeholt (PvdA), De Jager (VVD)

Cultuur: Glastra van Loon (D66), Postma (CDA), Glasz (CDA), De Boer (GL) (voorzitter), Veling (GPV), Luimstra-Albeda (CDA), Van den Broek-Laman Trip (VVD), Grewel (PvdA), Bierman , Van Heukelum (VVD), Cohen (PvdA), Luijten (VVD).

Naar boven