25 415
Aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen)

nr. 136c
MEDEDELING

22 december 1997

De bijlage waarnaar in de nota naar aanleiding van het verslag (kamerstukken I 1997/1998, 25 415, nr. 136b) wordt verwezen, is onder griffienr. 121145 ter inzage gelegd op het Centraal Informatiepunt van de Eerste Kamer.

Naar boven