24 616
Instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het openbaar bestuur alsmede toekenning van een uitvoeringstechnische adviestaak aan de Kiesraad (Wet op de Raad voor het openbaar bestuur)

nr. 45
VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT2

Vastgesteld 21 oktober 1996

Het voorbereidend onderzoek gaf de leden van de VVD-fractie aanleiding tot het formuleren van de volgende opmerkingen en vragen.

Welke taken behoudt de Kiesraad en welke raakt hij kwijt, indien het onderhavige gewijzigde wetsvoorstel wet wordt?

Gaarne zouden deze leden één en ander geconcretiseerd zien aan de hand van de in het jongste verleden (b.v. de afgelopen tien jaar) gevraagde adviezen. Hoe kan de belangrijke expertise, die bij de Kiesraad aanwezig is, voor de toekomst behouden blijven en als dan worden ingezet?

Vertrouwende dat deze vragen tijdig zullen worden beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over het onderhavige wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,

Grewel

De griffier van de commissie,

Hordijk


XNoot
1

Het vorige stuk inzake dit wetsvoorstel is verschenen onder nr. 344, vergaderjaar 1995–1996.

XNoot
2

Samenstelling: Postma (CDA), Holdijk (SGP), Van Dijk (CDA), Staal (D66), Jurgens (PvdA), De Beer (VVD), Batenburg (AOV), Rensema (VVD), Schoondergang-Horikx (GL), Grewel (PvdA), voorzitter, Hendriks, Bierman, Wiegel (VVD), De Wit (SP) en Hirsch Ballin (CDA).

Naar boven