Kamerstukken in dossier 35830-XIV

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Jaarverslag Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020; Jaarverslag; Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2020

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-05-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-XIV, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020; Motie; Motie van het lid Vestering over de maximale temperatuur voor diertransporten verlagen naar 30 graden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-07-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-XIV, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020; Motie; Motie van het lid Vestering over wettelijk vastleggen dat de wachttijd bij het slachthuis tot de start van het uitladen maximaal 15 minuten mag bedragen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-07-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-XIV, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020; Motie; Motie van het lid Vestering over wettelijk vastleggen dat bij een buitentemperatuur vanaf 21 graden Celsius tenminste 10% en bij een temperatuur vanaf 25 graden Celsius 25% minder dieren per vrachtwagen mogen worden vervoerd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-07-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-XIV, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020; Motie; Motie van het lid Vestering over een plan van aanpak voor een structureel lagere stalbezetting in de maanden waarin de kans op hete dagen groot is

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-07-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-XIV, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020; Motie; Motie van het lid Vestering over evalueren van de overdracht van de beleidsverantwoordelijkheid van het welzijn van grote grazers in de Oostvaardersplassen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-07-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-XIV, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020; Motie; Motie van het lid Boswijk over een verkenning van de (juridische) mogelijkheden van wat rendabel is voor boeren om aan natuurbeheer te doen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-07-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-XIV, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020; Motie; Motie van de leden Boswijk en Bisschop over bij de gebiedsgerichte aanpak de brede natuurdoelstellingen en de toekomst van de landbouw voor ogen houden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-07-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-XIV, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020; Motie; Motie van het lid Boswijk over een voorstel uitwerken voor een derde optie waarbij landbouwgrond in natuurlijk beheer komt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-07-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-XIV, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2020; Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2020 bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-05-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-XIV, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal