Kamerstukken in dossier 35830-VIII

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief regering Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020; Brief regering; Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-05-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-VIII, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020; Motie; Motie van de leden Paul en Peters over best practices in het kader van monitoring binnen het Nationaal Programma Onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-VIII, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020; Motie; Motie van het lid Van Baarle over het aanscherpen of expliciet vermelden van het tegengaan van discriminatie in de voorwaarden voor erkenning van een stagebedrijf

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-VIII, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020; Motie; Motie van het lid Van Baarle over een hand-out voor ieder erkend stagebedrijf over herkenning van discriminatie tijdens de selectie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-VIII, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020; Motie; Motie van het lid Van Baarle over bewerkstelligen dat iedere leerling op de hoogte wordt gebracht van het bestaan van het Meldpunt Stagediscriminatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-VIII, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020; Motie; Motie van het lid Beertema over geen plaats voor de Kritische Rassentheorie in curricula

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-VIII, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020; Motie; Motie van het lid Kwint over ervoor zorg dragen dat de vrijgemaakte middelen voor hogere lerarensalarissen bij leraren terechtkomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-VIII, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020; Motie; Motie van de leden Kwint en Westerveld over het terugdringen van schaduwonderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-VIII, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020; Motie; Motie van de leden Kwint en Westerveld over geen reclame voor private aanbieders van schaduwonderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-VIII, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020; Motie; Motie van de leden Westerveld en Kwint over een passend onderwijsaanbod voor mensen met een handicap en/of neurodivergente personen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35830-VIII, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal