Kamerstukken in dossier 35711

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2021 2020-2021 Kamerstuk 35711, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5); Motie; Motie van de leden Aukje de Vries en Slootweg over duidelijke en stevige mijlpalen en doelen in de RRF-plannen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35711, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5); Brief regering; Uitkomst inventarisatie intern ingewonnen juridische adviezen over de verenigbaarheid van het EMB met het Unierecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-03-2021 2020-2021 Kamerstuk 35711, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Mogelijkheden voor Europese financiering COVlD-herstelfonds

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-03-2021 2020-2021 Kamerstuk 35711, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 februari 2021, over het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Eigen Middelenbesluit van de Raad van de Europese Unie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-03-2021 2020-2021 Kamerstuk 35711, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief regering Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5); Brief regering; Toezeggingen Eigenmiddelenbesluit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-06-2021 2020-2021 Kamerstuk 35711, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5); Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2021 2020-2021 Kamerstuk 35711, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2021 2020-2021 Kamerstuk 35711, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-01-2021 2020-2021 Kamerstuk 35711, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); 35711 Verslag inzake goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35711, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal