Kamerstukken in dossier 35445

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van de op 18 februari 2017 te München tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (Trb. 2017, 45); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 35445, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van de op 18 februari 2017 te München tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (Trb. 2017, 45); Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 35445, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Tractatenblad 2017, nr. 45

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 35445, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van de op 18 februari 2017 te München tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (Trb. 2017, 45); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 35445, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van de op 18 februari 2017 te München tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (Trb. 2017, 45); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 35445, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van de op 18 februari 2017 te München tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (Trb. 2017, 45); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 35445, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van de op 18 februari 2017 te München tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (Trb. 2017, 45); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-12-2020 2020-2021 Kamerstuk 35445, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van de op 18 februari 2017 te München tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (Trb. 2017, 45); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35445, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van de op 18 februari 2017 te München tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (Trb. 2017, 45); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35445, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Goedkeuring van de op 18 februari 2017 te München tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds (Trb. 2017, 45); Motie van het lid Beukering c.s. over toekomstige mogelijke inzet ontwikkelingssamenwerking Afghanistan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-03-2021 2020-2021 Kamerstuk 35445, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal