Kamerstukken in dossier 35267

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 35267, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen); Motie; Motie van het lid Kröger over een minimalisatieverplichting voor zeer zorgwekkende stoffen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 35267, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen); Motie; Motie van het lid Kröger over de Kamer informeren middels een brief en een lijst nieuwe stoffen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 35267, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen); Motie; Motie van het lid Von Martels over hulp bij het verhalen van kosten op veroorzakers van afval

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 35267, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen); Amendement; Amendement van het lid Schonis over voorhang

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-03-2020 2019-2020 Kamerstuk 35267, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen); Brief regering; Tijdpad en inhoud van de amvb over gescheiden inzameling ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen (Kamerstuk 35 267)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 35267, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen); Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Schonis en Von Martels over een verplichte afvalstroomindicatie op producten (t.v.v. 35267-9)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 35267, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen); Brief regering; Appreciatie van het amendement van het lid Schonis over een grondslag voor gemeentelijke regels

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 35267, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen); Brief regering; Voornemen tot vaststelling van het ontwerpbesluit ter implementatie van de kaderrichtlijn afvalstoffen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 35267, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen); Brief regering; Voornemen tot vaststelling van het ontwerpbesluit ter implementatie van de minimumeisen uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 35267, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal