Kamerstukken in dossier 35237

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda); Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35237, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-07-2019 2018-2019 Kamerstuk 35237, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda); Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden; Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-10-2019 2019-2020 Kamerstuk 35237, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda); Motie; Motie van de leden Van Raan en Ouwehand over de stikstofreductie ten gevolge van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen niet inzetten voor nieuwe activiteiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 35237, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda); Motie; Motie van de leden Van Raan en Ouwehand over afbouw van de melkproductie per koe met minimaal 20% in de komende drie jaar

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 35237, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda); Motie; Motie van de leden Van Raan en Ouwehand over afbouw van het aantal koeien in de melkveehouderij met 30% in de komende vijf jaar

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 35237, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda); Motie; Motie van de leden Van Raan en Ouwehand over het uitroepen van de biodiversiteitsnoodtoestand

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 35237, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35237, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal