Kamerstukken in dossier 35063

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten; Geleidende brief; Geleidende brief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 35063, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Rudmer Heerema en Rog t.v.v. nr. 8 over de vrijwillige eigen bijdrage op profielscholen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35063, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten; Motie; Motie van de leden Rog en Rudmer Heerema over de toegankelijkheid van profielscholen voor leerlingen van wie de ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35063, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Rudmer Heerema en Rog t.v.v. nr. 10 over de vrijwillige eigen bijdrage op profielscholen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-12-2019 2019-2020 Kamerstuk 35063, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten; Brief regering; Reactie op brief van Stichting LOOT over de vrijwillige ouderbijdrage

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 35063, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de brief van het Profielenberaad over de voorhangprocedure in verband met de uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-11-2020 2020-2021 Kamerstuk 35063, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de brief van het Profielenberaad over de voorhangprocedure in verband met de uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-02-2021 2020-2021 Kamerstuk 35063, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten; Voorstel van wet (initiatiefvoorstel); Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 35063, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Reacties van enkele (onderwijs)organisaties en sectorraden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 35063, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten; Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel); Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 35063, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal