Kamerstukken in dossier 35058

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 35058, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132); Amendement; Amendement van het lid Snels over verduidelijking en explicitering van het begrip materiële wijziging van het bezoldigingsbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 35058, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132); Amendement; Amendement van het lid Snels over besluiten inzake het bezoldigingsbeleid met drie vierden van de uitgebrachte stemmen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 35058, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132); Amendement; Amendement van het lid Snels over het door certificaathouders niet automatisch kunnen stemmen over het bezoldigingsbeleid of -verslag op aandelen waarvoor geen volmacht is verzocht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 35058, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132); Amendement; Amendement van het lid Snels over in het bezoldigingsverslag betrekken hoe bestuurdersbezoldigingen in het bezoldigingsbeleid passen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 35058, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132); Amendement; Amendement van het lid Snels over het automatisch deel uitmaken van de remuneratiecommissie van commissarissen die op aanbeveling van de OR zijn benoemd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 35058, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132); Amendement; Amendement van het lid Futselaar over het laten vervallen van de uitzonderingsmogelijkheid op het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde beloningsbeleid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 35058, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Snels en Smeulders ter vervanging van nr. 5 over het regelen van instemmingsrecht van de OR voor bestuurdersbeloningen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 35058, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132); Amendement; Amendement van het lid Snels c.s. ter vervanging van nr. 14 over het automatisch deel uitmaken van de remuneratiecommissie van commissarissen die op aanbeveling van de OR zijn benoemd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 35058, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer ter uitvoering van Richtlijn 2017/828/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft (PbEU 2017, L 132); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Gent ter vervanging van nr. 8 over besluiten inzake het bezoldigingsbeleid met drie vierden van de uitgebrachte stemmen tenzij de statuten een kleinere meerderheid toelaten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 35058, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal