Kamerstukken in dossier 34994

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-07-2018 2017-2018 Kamerstuk 34994, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt; Amendement; Amendement van het lid Hijink over het inschakelen van een onafhankelijke derde

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34994, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt; Motie; Motie van het lid Van den Berg over de reikwijdte van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst verbreden naar alle zorgrelaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34994, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt; Amendement; Amendement van het lid Hijink over altijd inzage in het dossier voor nabestaanden en vertegenwoordigers tenzij geen toestemming

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34994, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt; Motie; Motie van het lid Van den Berg over een tijdige beoordeling van een verzoek tot inzage van het medisch dossier van een overleden patiënt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34994, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt; Motie; Motie van het lid Kerstens over overleg over de wijze waarop het in het wetsvoorstel beoogde "goede gesprek" kan plaatsvinden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34994, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt; Motie; Motie van de leden Raemakers en Arno Rutte over het gesprek tussen arts en patiënt over inzage in medische gegevens na overlijden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34994, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt; Motie; Motie van het lid Renkema over de positie van een ex-mentor of vertegenwoordiger van een wilsonbekwame patiënt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34994, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt; Motie; Motie van het lid Hijink over mondeling overeenkomen dat sprake is van een zwaarwegend belang

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34994, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Hijink en Edgar Mulder ter vervanging van nr. 10 over inzage door een onafhankelijke arts

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34994, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal