Kamerstukken in dossier 34994

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt; Amendement; Amendement van het lid Hijink over het inschakelen van een onafhankelijke derde

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34994, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt; Amendement; Amendement van het lid Stoffer over de uitbreiding van het inzagerecht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34994, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt; Amendement; Amendement van het lid Hijink over altijd inzage in het dossier voor nabestaanden en vertegenwoordigers tenzij geen toestemming

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34994, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt; Amendement; Amendement van het lid Edgar Mulder over inzage door een medisch adviseur

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34994, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt; Amendement; Amendement van het lid Hijink over het aanpassen van de bewaartermijn

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34994, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt; Motie; Motie van het lid Van den Berg over een tijdige beoordeling van een verzoek tot inzage van het medisch dossier van een overleden patiënt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34994, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt; Motie; Motie van het lid Van den Berg over de reikwijdte van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst verbreden naar alle zorgrelaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34994, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt; Motie; Motie van de leden Raemakers en Arno Rutte over het gesprek tussen arts en patiënt over inzage in medische gegevens na overlijden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34994, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt; Motie; Motie van het lid Renkema over de positie van een ex-mentor of vertegenwoordiger van een wilsonbekwame patiënt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34994, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt; Motie; Motie van het lid Kerstens over overleg over de wijze waarop het in het wetsvoorstel beoogde "goede gesprek" kan plaatsvinden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 34994, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal