Kamerstukken in dossier 34966

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  EU-voorstel: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 212; Brief regering; Voortgang rond de verordening Biometrie op identiteitskaarten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 34966, nr. 9 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  EU-voorstel: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 212; Brief regering; Voortgang rond de verordening biometrie op identiteitskaarten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 34966, nr. 8 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  EU-voorstel: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 212; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Den Boer c.s. (t.v.v. 34966-6) over vingerafdrukken op ID-kaarten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-09-2018 2018-2019 Kamerstuk 34966, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  EU-voorstel: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 212; Motie; Motie van het lid Den Boer over vingerafdrukken op ID-kaarten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-09-2018 2017-2018 Kamerstuk 34966, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  EU-voorstel: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 212; Brief regering; Voortgang EU Verordening biometrie op identiteitskaarten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-07-2018 2017-2018 Kamerstuk 34966, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (37 kB)

  EU-voorstel: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 212; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 28 juni 2018, over het Fiche: Verordening Biometrie op identiteitskaarten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-07-2018 2017-2018 Kamerstuk 34966, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (17 kB)

  Conceptbrief aan staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel inzake Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 212

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  02-07-2018 2017-2018 34966, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  EU-voorstel: Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 212; Brief commissie; Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel inzake Verordening Biometrie op identiteitskaarten COM (2018) 212

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2018 2017-2018 Kamerstuk 34966, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (25 kB)

  EU-voorstel: verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van de veiligheid van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten die zijn afgegeven aan EU-burgers en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen COM(2018)212; Brief betreffende het BNC-fiche voor het voorstel inzake de beveiliging van identiteitskaarten en verblijfsdocumenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-06-2018 2017-2018 Kamerstuk 34966, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (8 kB)

  EU-voorstel: verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van de veiligheid van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten die zijn afgegeven aan EU-burgers en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen COM(2018)212; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake een verzoek om informatie over de rechtsgrondslag van het voorstel voor een verordening inzake de beveiliging van identiteitskaarten en verblijfsdocumenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-06-2018 2017-2018 Kamerstuk 34966, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal