Kamerstukken in dossier 34939

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-07-2018 2017-2018 Kamerstuk 34939, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (124 kB)

  Aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-07-2018 2017-2018 Kamerstuk 34939, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Nota van wijziging Download icon PDF (5 kB)

  Aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming); Nota van wijziging; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-06-2018 2017-2018 Kamerstuk 34939, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (30 kB)

  Aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2018 2017-2018 Kamerstuk 34939, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (8 kB)

  Aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-05-2018 2017-2018 Kamerstuk 34939, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (226 kB)

  Aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34939, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (14811 kB)

  Advies Autoriteit Persoonsgegevens

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  23-04-2018 2017-2018 34939, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (401 kB)

  Advies Kiesraad

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  23-04-2018 2017-2018 34939, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (521 kB)

  Advies VNG en NVVB

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  23-04-2018 2017-2018 34939, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Koninklijke boodschap Download icon PDF (1 kB)

  Aanpassing van wetten ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34939, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal