Kamerstukken in dossier 34929

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34929, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021; Amendement; Amendement van het lid Hijink over het toekennen van controlebevoegdheden aan de Algemene Rekenkamer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-06-2018 2017-2018 Kamerstuk 34929, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Hijink ter vervanging van nr. 7 over het ontkoppelen van het verplicht eigen risico en de zorgkosten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-06-2018 2017-2018 Kamerstuk 34929, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021; Amendement; Amendement van het lid Van der Staaij over het verlagen van het verplicht eigen risico voor 2019-2021

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-06-2018 2017-2018 Kamerstuk 34929, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Hijink ter vervanging van nr. 8 over het verlagen van het verplicht eigen risico

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-06-2018 2017-2018 Kamerstuk 34929, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021; Motie; Motie van het lid Ellemeet c.s. over een vervolgonderzoek naar het vermijden van vervolgzorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-06-2018 2017-2018 Kamerstuk 34929, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021; Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34929, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34929, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34929, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-05-2018 2017-2018 Kamerstuk 34929, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal