Kamerstukken in dossier 34914

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (148 kB)

  Brief van de ACM aan de minister van I&W ter aanbieding van de update Quickscan Personenvervoer 2013 (5 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-02-2020 2019-2020 34914, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (978 kB)

  Eerlijke kansen bij aanbestedingen van regionaal spoorvervoer : update van de Quickscan persoenenvervoer 2013 (ACM, 17 april 2019, 57 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-02-2020 2019-2020 34914, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44), richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102), richtlijn (EU) 2016/2370 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur (PbEU 2016, L 352/1) en tevens ter goede uitvoering van verordening (EU) 2016/796 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (PbEU 2016L 138/1) en van verordening (EU) 2016/2338 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor (PbEU 2016, L 354/22); Brief van de minister voor M&W ter aanbieding van de onderzoeken ter ondersteuning van de besluitvorming in 2020 over de ordening en sturing op het spoor na 2024

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 34914, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1927 kB)

  Rapport Gevolgen recht op toegang : onderzoek naar de gevolgen van recht op toegang tot het binnenlands personenvervoer per spoor (atosborn, 31 juli 2019, 106 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-02-2020 2019-2020 34914, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (527 kB)

  Brief van de minister voor M&W van 18 december 2019 aan de Tweede Kamer met een reactie op de update quick-scan 'Eerlijke kansen bij aanbestedingen van regionaal spoorvervoer' (8 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-02-2020 2019-2020 34914, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (600 kB)

  Ervaringen met open toegang van de EU-lidstaten : het recht op toegang tot de binnenlandse spoormarkt voor personenvervoer voor de inwerkingtreding van het Europese Vierde Spoorwegpakket : een quickscan (Ministerie van I&W, 24 december 2019, 56 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-02-2020 2019-2020 34914, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (372 kB)

  Brief van de minister voor M&W van 18 december 2019 aan de Tweede kamer met een reactie op de uitkomsten van het onderzoek naar de kansen en bedreigingen van open toegang en vervolgstappen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  19-02-2020 2019-2020 34914, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (304 kB)

  Brief aan Voorzitter van de Tweede Kamer van 6 februari 2019 ter aanbieding van het Toekomstbeeld OV (7 p)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  02-09-2019 2018-2019 23645, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (2912 kB)

  Rapport Contouren Toekomstbeeld OV 2040 (Ministerie van I&W, februari 2019, 30 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  02-09-2019 2018-2019 23645, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Openbaar vervoer; Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ter aanbieding van de Contouren Toekomstbeeld OV

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-09-2019 2018-2019 Kamerstuk 23645, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal