Kamerstukken in dossier 34851

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34851, nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (102 kB)

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming); Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34851, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (20 kB)

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming); Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-04-2018 2017-2018 Kamerstuk 34851, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (54 kB)

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-03-2018 2017-2018 Kamerstuk 34851, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming); Motie; Motie van het lid Buitenweg over democratische legitimering van het coherentiemechanisme

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-03-2018 2017-2018 Kamerstuk 34851, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming); Motie; Motie van het lid Koopmans c.s. over hulpvaardige handhaving

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-03-2018 2017-2018 Kamerstuk 34851, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (3 kB)

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming); Motie; Motie van het lid Koopmans c.s. over ervaringen en voornemens inzake de AVG

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-03-2018 2017-2018 Kamerstuk 34851, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming); Motie; Motie van het lid Van Nispen over meer geld voor de Autoriteit Persoonsgegevens

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-03-2018 2017-2018 Kamerstuk 34851, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (2 kB)

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming); Motie; Motie van de leden Van der Staaij en Van Toorenburg over duidelijke richtlijnen voor de functionaris gegevensbescherming

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-03-2018 2017-2018 Kamerstuk 34851, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming); Motie; Motie van de leden Verhoeven en Van Toorenburg over de leeftijdsgrens in de UAVG heroverwegen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-03-2018 2017-2018 Kamerstuk 34851, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal