Kamerstukken in dossier 34678

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding (Wet invoering associate degree-opleiding); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34678, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding en het toevoegen van het niet-bekostigd onderwijs aan het diplomaregister (Wet invoering associate degree-opleiding); Amendement; Amendement van het lid Duisenberg waarmee Hbo's ook alleen associate degree-opleidingen kunnen aanbieden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-07-2017 2016-2017 Kamerstuk 34678, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding en het toevoegen van het niet-bekostigd onderwijs aan het diplomaregister (Wet invoering associate degree-opleiding); Amendement; Amendement van het lid Beertema waarmee het onderwijs aan associate degree-opleidingen fysiek plaatsvindt bij ROC's

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-07-2017 2016-2017 Kamerstuk 34678, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding en het toevoegen van het niet-bekostigd onderwijs aan het diplomaregister (Wet invoering associate degree-opleiding); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Beertema ter vervanging van 11 waarmee het onderwijs aan associate degree-opleidingen fysiek plaatsvindt bij ROC's

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-07-2017 2016-2017 Kamerstuk 34678, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding en het toevoegen van het niet-bekostigd onderwijs aan het diplomaregister (Wet invoering associate degree-opleiding); Amendement; Amendement van de leden Van der Molen en Bruins waarmee het afnemend beroepenveld wordt betrokken bij de associate degree-opleiding

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-07-2017 2016-2017 Kamerstuk 34678, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding en het toevoegen van het niet-bekostigd onderwijs aan het diplomaregister (Wet invoering associate degree-opleiding); Motie; Motie van het lid Özdil c.s. over de nota van wijziging over de commissie van advies en het toetsingskader voorleggen aan de Raad van State

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-06-2017 2016-2017 Kamerstuk 34678, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding en het toevoegen van het niet-bekostigd onderwijs aan het diplomaregister (Wet invoering associate degree-opleiding); Motie; Motie van het lid Beertema over de benaming "associate degree" vervangen door een passende Nederlandse benaming

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-06-2017 2016-2017 Kamerstuk 34678, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding en het toevoegen van het niet-bekostigd onderwijs aan het diplomaregister (Wet invoering associate degree-opleiding); Motie; Motie van het lid Van der Molen over betrokkenheid van het bedrijfsleven bij Ad-opleidingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-06-2017 2016-2017 Kamerstuk 34678, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding en het toevoegen van het niet-bekostigd onderwijs aan het diplomaregister (Wet invoering associate degree-opleiding); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Duisenberg ter vervanging van nr. 9, waarmee mbo-opleidingen een groter deel van de associate degree-opleiding mogen verzorgen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-07-2017 2016-2017 Kamerstuk 34678, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten met het oog op het omvormen van het Associate degree-programma tot zelfstandige opleiding en het toevoegen van het niet-bekostigd onderwijs aan het diplomaregister (Wet invoering associate degree-opleiding); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Özdil en Bisschop over voorlichting van de Raad van State over de nog te ontvangen ministeriële regeling (t.v.v. 34678-14)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-07-2017 2016-2017 Kamerstuk 34678, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal