Kamerstukken in dossier 34674

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op de rechterlijke organisatie vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34674, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017); Amendement; Amendement van het lid Omtzigt over een bewaarplicht voor pensioenuitvoerders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2017 2016-2017 Kamerstuk 34674, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017); Amendement; Amendement van de leden Van Kent en Gijs van Dijk over een aanpassingsmogelijkheid voor de pensioenuitkering bij een dreigend AOW-gat

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2017 2016-2017 Kamerstuk 34674, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017); Amendement; Amendement van het lid Omtzigt over informeren van deelnemers over risico's bij een spreidingsperiode van langer dan 5 jaar

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2017 2016-2017 Kamerstuk 34674, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017); Amendement; Amendement van het lid Omtzigt over informatie in de pensioenopbouw in drie scenario’s

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2017 2016-2017 Kamerstuk 34674, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017); Amendement; Amendement van het lid Omtzigt over vervanging van de visitatie door een Raad van Toezicht na evaluatie en een zware voorhang

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2017 2016-2017 Kamerstuk 34674, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017); Motie; Motie van het lid Lodders over advies vragen aan De Nederlandsche Bank over de carve-out

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2017 2016-2017 Kamerstuk 34674, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017); Motie; Motie van het lid Van Kent over verruimen van de overbruggingsregeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2017 2016-2017 Kamerstuk 34674, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017); Motie; Motie van het lid Van Rooijen over spoedige afronding van de evaluatie van de visitatiecommissies

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-06-2017 2016-2017 Kamerstuk 34674, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege een aantal wijzigingen van pensioenwetgeving (Verzamelwet pensioenen 2017); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Rooijen ter vervanging van nr. 9 over heldere regels en duidelijke overgangstermijnen voor het bestuursmodel intern toezicht pensioenfondsen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-06-2017 2016-2017 Kamerstuk 34674, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal