Kamerstukken in dossier 34457

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34457, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs; Amendement; Amendement van het lid Lucas waarmee toelating van leerlingen die zich enkel inschrijven om studiefinanciering en een Ov-kaart te ontvangen kan worden geweigerd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 34457, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs; Amendement; Amendement van het lid Lucas waarmee de toelating tot opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsen plaatsvindt op grond van selectie door het bevoegd gezag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 34457, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Meenen c.s. ter vervanging van nr. 7 waarmee de invoering van het bindend studieadvies uit het wetsvoorstel wordt geschrapt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 34457, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs; Amendement; Amendement van het lid Siderius waarmee de voorkeursbehandeling bij lotingen van studenten die zich voor 1 april hebben aangemeld vervalt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 34457, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Lucas ter vervanging van nr. 8 waarmee het toelatingsrecht alleen geldt indien een student zich tijdig heeft aangemeld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 34457, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Lucas ter vervanging van nr. 10 waarmee toelating van leerlingen die zich enkel inschrijven om studiefinanciering en een Ov-kaart te ontvangen kan worden geweigerd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 34457, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs; Amendement; Amendement van het lid Van Meenen waarmee de aanmelddatum verschuift van 1 april naar 1 mei

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 34457, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs; Brief regering; Toezeggingen gedaan tijdens de behandeling van het wetsvoorstel 'vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs'

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-08-2016 2015-2016 Kamerstuk 34457, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Brief van Actal over het wetsvoorstel vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-08-2016 2015-2016 Kamerstuk 34457, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal