Kamerstukken in dossier 34408

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34408, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie); Amendement; Amendement van het lid Ulenbelt dat regelt dat bij detachering ook het verblijfadres in Nederland en het bankrekeningnummer van de gedetacheerde werknemer worden doorgegeven aan de Inspectie SZW

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34408, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie); Amendement; Amendement van het lid Ulenbelt dat voorziet in een compensatie van de onzekerheid van seizoenwerkers in verband met de kortere tussenpoos tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34408, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie); Motie; Motie van de leden Ulenbelt en Van Weyenberg over de capaciteit van de Inspectie SZW

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34408, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Ulenbelt c.s. (t.v.v. 34 408, nr. 12) over de capaciteit van de Inspectie SZW

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34408, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie); Brief regering; Informatie over de kenmerken die in een algemene maatregel van bestuur (amvb) zullen worden opgenomen om postbusondernemingen en schijnzelfstandigheid te herkennen en toezending van een aangepaste transponeringstabel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 34408, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie); Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34408, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Bijlage: Transponeringstabel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34408, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34408, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34408, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal