Kamerstukken in dossier 34401

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34401, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Smaling ter vervanging van nr. 9 dat regelt dat de wet enkel ziet op windparken op zee

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34401, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord); Motie; Motie van het lid Smaling over toepassen van de vijf criteria bij de verdere uitrol van Wind-op-Land

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34401, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 februari 2016, over Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34401, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord); Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34401, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34401, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34401, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Nota van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34401, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (tijdig realiseren doelstellingen Energieakkoord); Brief regering; Ontwerpbesluit schadevergoeding net op zee

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34401, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Besluit houdende regels met betrekking tot de schadevergoeding bij niet-beschikbaarheid van het net op zee (Besluit schadevergoeding net op zee)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34401, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal