Kamerstukken in dossier 34356-(R2064)

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (790 kB)

  Rapport : Alternatieven voor het beroep van rechtswege in de Rijkswet op het Nederlanderschap : een onderzoek naar alternatieven voor ambtshalve handelingen die leiden tot rechterlijke toetsing van het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap in artikel 22a van de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijksuniversiteit Groningen, 4 januari 2019, 55 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  17-01-2019 2018-2019 34356-(R2064), nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid ter aanbieding van het onderzoeksrapport "Alternatieven voor het beroep van rechtswege in de Rijkswet op het Nederlanderschap"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 34356-(R2064), nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (6 kB)

  Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Brief inzake onderzoek contraterrorisme maatregelen Australië, Israël, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in het kader van wetgeving

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2017 2016-2017 Kamerstuk 34356-(R2064), nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Brief inzake toezegging plenaire behandeling wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34356-(R2064), nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Motie inzake alternatieven voor het verplichte ambtshalve beroep tegen het intrekkingsbesluit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-02-2017 2016-2017 Kamerstuk 34356-(R2064), nr. H Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34356-(R2064), nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (7078 kB)

  Brief Council of Europe van 2 november 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-11-2016 2016-2017 34356 (R2064), nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (68 kB)

  Response Kingdom of the Netherlands concerning letter HR Commissioner 25 november 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  30-11-2016 2016-2017 34356 (R2064), nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Brief inzake afschrift reactie op brief Nils Muiznieks, commissaris mensenrechten van Raad van Europa

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-11-2016 2016-2017 Kamerstuk 34356-(R2064), nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (85 kB)

  Tijdelijke regels inzake het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen aan personen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid of die voornemens zijn zich aan te sluiten bij terroristische strijdgroepen en inzake het weigeren en intrekken van beschikkingen bij ernstig gevaar voor gebruik ervan voor terroristische activiteiten (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding); Nadere memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-11-2016 2016-2017 Kamerstuk 34356-(R2064), nr. E Eerste Kamer der Staten-Generaal